Category Archives: Erkenning

vader wil kind niet erkennen

Terug naar erkenning Wil de vader van uw kind het kind niet erkennen? Op deze pagina leest u alles over hoe u er (tegen de wil van de vader in) toch voor kunt zorgen dat er een wettelijke familieband tussen uw kind en de vader ontstaat: waarom is erkenning belangrijk?

Erkenning ongedaan maken

terug naar erkenning De erkenning van een kind kan weer worden teruggedraaid als na de erkenning blijkt dat de erkenner niet de biologische vader van het kind is. De wet spreekt in dat geval van de “vernietiging” van de erkenning. Een dergelijke vernietiging kan slechts verzocht worden door: de moeder

Vervangende toestemming erkenning

Terug naar erkenning Wanneer een man een kind wil erkennen, heeft hij daar de toestemming van de moeder voor nodig (totdat het kind 16 jaar is) en soms ook die van het kind zelf (zodra het 12 jaar is). Als de man géén toestemming krijgt (van het kind of de