Category Archives: omgang

Omgangsregeling baby

Terug naar ‘omgang’ Als u en uw partner een kindje hebben gekregen, heeft u recht op omgang met de baby. Als er discussie ontstaat over hoe die omgang eruit zou moeten zien, is er een omgangsregeling mogelijk. Op deze pagina leest u alles over de mogelijkheid van een omgangsregeling met

Omgangsregeling grootouders

Terug naar ‘omgang’ In de wet is niet expliciet opgenomen dat ook grootouders een afdwingbaar recht hebben om omgang te hebben met hun kleinkind. Onder omstandigheden kan er echter wel degelijk sprake zijn van een dergelijk omgangsrecht en kan er ook een omgangsregeling tussen grootouders en kleinkinderen tot stand komen:

Omgangsregeling grootouders

Terug naar ‘omgang’ In de wet is niet expliciet opgenomen dat ook grootouders een afdwingbaar recht hebben om omgang te hebben met hun kleinkind. Onder omstandigheden kan er echter wel degelijk sprake zijn van een dergelijk omgangsrecht en kan er ook een omgangsregeling tussen grootouders en kleinkinderen tot stand komen: