Erkenning ongedaan maken

terug naar erkenning

De erkenning van een kind kan weer worden teruggedraaid als na de erkenning blijkt dat de erkenner niet de biologische vader van het kind is. De wet spreekt in dat geval van de “vernietiging” van de erkenning. Een dergelijke vernietiging kan slechts verzocht worden door:

De erkenning kan niet ongedaan worden gemaakt door de biologische vader (oftewel: de verwekker) van het kind. Wel kan hij zich ertegen verzetten dat de moeder toestemming geeft aan een andere man om het kind te erkennen. Als u meer wilt weten over het ongedaan maken van een erkenning kunt u altijd contact met ons opnemen om uw situatie geheel vrijblijvend en kosteloos te bespreken. Als u te lang blijft wachten, kan het namelijk zijn dat u er niets meer tegen kunt doen!

Erkenning ongedaan maken door: de moeder

erkenning ongedaan maken door de moeder

Als de moeder het niet eens is met de erkenning van haar kind, heeft zij de mogelijkheid om de erkenning te laten vernietigen. Voorwaarde is wel dat de erkenner niet de biologische vader van het kid is én dat er sprake is van bedreiging, dwaling, bedrog of van een erkenning die heeft plaatsgevonden toen de moeder nog minderjarig was. Het recht van de moeder om de erkenning te laten vernietigen kan verjaren, dus het is van groot belang om hier niet te lang mee te wachten!

erkenning ongedaan maken index

stel uw vraag over erkenning

Erkenning ongedaan maken door: de erkenner

erkenning omgedaan maken door de erkenner

De erkenner die niet de biologische vader van het erkende kind is, kan de erkenning laten vernietigen áls hij het kind heeft erkend toen hij minderjarig was óf als hij het kind heeft erkend onder invloed van bedreiging/dwaling/bedrog of misbruik van omstandigheden. Omdat het ongedaan maken van een erkenning verregaande gevolgen heeft (emotioneel en praktisch) is dien ook de erkenner die wil overgaan tot vernietiging van de erkenning te beseffen dat hij hier niet te lang mee kan wachten.

erkenning ongedaan maken index

stel uw vraag over erkenning

Verjaringstermijn voor moeder en erkenner

verjaringstermijn voor moeder en erkenner

De moeder of de erkenner die gebruik willen maken van hun recht om vernietiging van de erkenning te verzoeken, moeten dit doen binnen wettelijk vastgelegde termijn. Als dat niet gebeurt vervalt het recht om de vernietiging te verzoeken, dus wacht niet te lang en bespreek uw situatie.

erkenning ongedaan maken index

stel uw vraag over erkenning

Erkenning ongedaan maken door: het kind

erkenning omgedaan maken door het kind

Als het kind zelf de erkenning ongedaan wil maken, is dat mogelijk, behalve als de erkenning heeft plaatsgevonden toen het kind al meerderjarig was. Aangezien de erkenning met name gevolgen heeft voor het kind, is de verjaringstermijn die het kind in acht moet nemen om een verzoek in te dienen om de erkenning ongedaan te maken een stuk flexibeler dan de termijn die voor de moeder en de erkenner geldt. Toch is het ook voor het kind dat een erkenning ongedaan wil maken van belang om niet te lang te wachten en advies in te winnen over zijn/haar persoonlijke situatie. Stilzitten leidt vaker tot het verlies van rechten!

erkenning ongedaan maken index

stel uw vraag over erkenning

Verjaringstermijn voor het kind

verjaringstermijn voor moeder en erkenner

Als het kind zijn of haar eigen erkenning ongedaan wil laten maken, moet het daar een verzoek voor (laten) indienen binnen drie jaar nadat het te weten is gekomen dat de erkenner vermoedelijk niet zijn/haar biologische vader is. Als het kind dat ontdekt heeft toen het nog minderjarig was, moet het verzoek tot ongedaan maken van de erkenning uiterlijk ingediend worden voordat het kind 21 jaar is geworden. Het is in ieder geval van belang om advies in te winnen.

erkenning ongedaan maken index

stel uw vraag over erkenning

Erkenning ongedaan maken: Gratis advies!

uit huis plaatsing - advies

Doordat de erkenning van een kind een zeer persoonlijk iets is, kan het soms van groot belang zijn om de erkenning ongedaan te maken. Maak gebruik van ons contactformulier zodat wij u kosteloos kunnen adviseren. Natuurlijk bellen wij u ook kosteloos terug als u dat liever heeft.

 

Uw naam*

Uw telefoonnummer

Uw email

Als u dat wil, kunt u hierna uw vraag ingeven:

Zodra u op de verzendknop klikt, verschijnt daaronder een kadertje met de mededeling of uw bericht succesvol werd verzonden of niet. Vergeet dit niet even te controleren!