vader wil kind niet erkennen

Terug naar erkenning

Wil de vader van uw kind het kind niet erkennen? Op deze pagina leest u alles over hoe u er (tegen de wil van de vader in) toch voor kunt zorgen dat er een wettelijke familieband tussen uw kind en de vader ontstaat:

Als u een conflict heeft over de erkenning van een kind, is het van belang dat u meteen contact met ons opneemt. Als u te lang blijft wachten, kan het namelijk zijn dat u er niets meer tegen kunt doen!


Waarom is erkenning belangrijk?

waarom is het belangrijk dat de vader het kind erkent

De biologische vader van een kind die niet getrouwd is met de moeder, is niet de juridische ouder van het kind. Dat betekent bijvoorbeeld dat het kind niet zijn achternaam draagt, maar ook dat het kind niet automatisch van hem erft! Door erkenning worden er familierechtelijke betrekkingen gecreëerd tussen de man en het kind en wordt de man wettelijk gezien de vader van het kind. Als de man het kind niet wil erkennen, kan er toch voor gezorgd worden dat de rechtspositie van het kind veilig gesteld wordt. Als de vader het kind niet wil erkennen, kan zijn vaderschap namelijk gedwongen vastgesteld worden.

vader wil niet erkennen index

stel uw vraag over erkenning


Vader wil niet erkennen, maar moet…

vader wil niet erkennen maar moet

Er zijn verschillende redenen waarom een man niet zou willen meewerken aan de erkenning van een kind. Maar wat de reden ook is: door het vaderschap van de man gerechtelijk te laten vaststellen, wordt de man – ook als hij niet meewerkt – wettelijk gezien toch de juridisch vader van het kind. In dat geval is het namelijk zo dat een rechter bepaalt dat de man de vader van het kind is, of hij dat nu zelf wil toegeven of niet. Om het vaderschap van een man te kunnen vaststellen, moet er wel hoe dan ook voldaan zijn aan enkele wettelijke voorwaarden.

vader wil niet erkennen index

stel uw vraag over erkenning


Vader wil niet erkennen, maar moet…

vader wil niet erkennen maar moet

Er zijn verschillende redenen waarom een man niet zou willen meewerken aan de erkenning van een kind. Maar wat de reden ook is: door het vaderschap van de man gerechtelijk te laten vaststellen, wordt de man – ook als hij niet meewerkt – wettelijk gezien toch de juridisch vader van het kind. Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap van een man die een kind niet wil erkennen, is wel alleen mogelijk als aan enkele wettelijke voorwaarden is voldaan. Vaststelling van het vaderschap is niet echt een ‘gedwongen erkenning’, maar het resultaat is wel hetzelfde.

vader wil niet erkennen index

stel uw vraag over erkenning


Voorwaarden om vader te dwingen die niet wil erkennen

voorwaarden om vader te dwingen die niet wil erkennen

Als een man een kind niet wil erkennen, kan het vaderschap gerechtelijk worden vastgesteld. De voorwaarde daarvoor is dat de man het kind heeft verwekt (en dus de biologische vader is) of dat hij als levensgezel van de moeder heeft ingestemd met de verwekking (bijvoorbeeld bij invitrofertilisatie, …). Zolang het kind nog geen 16 jaar is, kunnen zowel de moeder als het kind kunnen het vaderschap van de man laten vaststellen. Zodra het kind 16 jaar is geworden, verliest de moeder die bevoegdheid en kan alleen het kind nog een dergelijk verzoek indienen. Een verzoek tot vaststelling van het vaderschap van een vader die niet wil erkennen, moet binnen een wettelijke termijn gebeuren!

vader wil niet erkennen index

stel uw vraag over erkenning


Termijn voor gerechtelijke vaststelling van het vaderschap

termijn voor gerechtelijke vaststelling vaderschap van man die niet wil erkennen

Als een vrouw zwanger raakt van een man en de vader vervolgens het kind niet wil erkennen, moet zij binnen 5 jaar na de geboorte van het kind een verzoek indienen tot gerechtelijke vaststelling van het vedarschap (of binnen 5 jaar nadat zij de identiteit of verblijfplaats van de verwekker heeft ontdekt). Als een kind een verzoek wil indienen om het vaderschap van de man te laten vaststellen die niet wil erkennen, geldt die verjaringstermijn niet. Ondanks het feit dat een termijn van vijf jaar natuurlijk erg lang is, doet u er toch goed aan om niet te lang te wachten met de vaststelling van het vaderschap. Als de vader van het kind overlijdt vóór dat het vaderschap is vastgesteld, loopt het kind immers een erfenis mis. Als u met vragen zit, doet u er goed aan om uw situatie altijd even te bespreken.

vader wil niet erkennen index

stel uw vraag over erkenning


Vader wil niet erkennen: Gratis advies!

uit huis plaatsing - advies

Als u te maken krijgt met een vader die niet wil meewerken aan de erkenning van een kind, is het soms goed om uw situatie te overleggen met een derde. Maak gebruik van ons contactformulier zodat wij u kosteloos kunnen adviseren. Natuurlijk bellen wij u ook kosteloos terug als u dat liever heeft. U zit hoe dan ook nergens aan vast.

 

Uw naam*

Uw telefoonnummer

Uw email

Als u dat wil, kunt u hierna uw vraag ingeven:

Zodra u op de verzendknop klikt, verschijnt daaronder een kadertje met de mededeling of uw bericht succesvol werd verzonden of niet. Vergeet dit niet even te controleren!