Vervangende toestemming erkenning

Terug naar erkenning

Wanneer een man een kind wil erkennen, heeft hij daar de toestemming van de moeder voor nodig (totdat het kind 16 jaar is) en soms ook die van het kind zelf (zodra het 12 jaar is). Als de man géén toestemming krijgt (van het kind of de moeder) om het kind te erkennen, kan de rechter onder omstandigheden vervangende toestemming geven voor de erkenning. Als juist de man niet wil meewerken aan de erkenning hebben de moeder en het kind de mogelijkheid om het vaderschap gerechtelijk te laten vaststellen.

Als u een conflict heeft over de erkenning van een kind, is het van belang dat u meteen contact met ons opneemt. Als u te lang blijft wachten, kan het namelijk zijn dat u er niets meer tegen kunt doen!


Wat is vervangende toestemming?

wat is vervangende toestemming voor erkenning?

Een van de basisgedachten achter erkenning is dat het een vrijwillig iets moet zijn. De hoofdregel is dan ook dat de erkenner de toestemming nodig heeft van de moeder (tot het kind 16 jaar is) en van het kind (zodra het 12 jaar is) om te kunnen erkennen. Als die toestemming niet wordt gegeven, is het onder omstandigheden mogelijk om de rechter om vervangende toestemming te verzoeken.

vervangende toestemming index

stel uw vraag over erkenning


Wanneer vervangende toestemming?

wanneer vervangende toestemming

Als de moeder geen toestemming kan geven (bv. in geval van overlijden of geestelijke stoornis) of geen toestemming wil geven (om welke reden dan ook) kan er vervangende toestemming aan de rechter worden gevraagd om toch te mogen erkennen. Deze mogelijkheid is alleen opengesteld aan de verwekker van het kind en uitsluitend indien de erkenning de belangen van de moeder bij een ongestoorde verhouding met het kind of de belangen van het kind niet zou schaden.

vervangende toestemming index

stel uw vraag over erkenning


De man moet verwekker zijn

alleen de verwekker krijgt vervangende toestemming voor erkenning

In de wet is expliciet opgenomen dat alleen de verwekker van het kind (en dus de biologische vader) de vervangende toestemming van de rechter kan verzoeken om het kind (zonder toestemming van de moeder of het kind) toch te erkennen. Ook als er geen sprake is van biologisch vaderschap, is gedwongen erkenning echter mogelijk. Vraag advies aan onze specialisten.

vervangende toestemming index

stel uw vraag over erkenning


Erkenning: Gratis advies!

uit huis plaatsing - advies

Erkenning is belangrijk voor de rechtspositie van uw kind. Als er geen toestemming wordt gegeven dat er vervangende toestemming wordt verzocht om tóch te kunnen erkennen. Maak gebruik van ons contactformulier zodat wij u kosteloos kunnen adviseren. Natuurlijk bellen wij u ook kosteloos terug als u dat liever heeft.

 

Uw naam*

Uw telefoonnummer

Uw email

Als u dat wil, kunt u hierna uw vraag ingeven:

Zodra u op de verzendknop klikt, verschijnt daaronder een kadertje met de mededeling of uw bericht succesvol werd verzonden of niet. Vergeet dit niet even te controleren!