Omgangsregeling baby

Terug naar ‘omgang’

Als u en uw partner een kindje hebben gekregen, heeft u recht op omgang met de baby. Als er discussie ontstaat over hoe die omgang eruit zou moeten zien, is er een omgangsregeling mogelijk. Op deze pagina leest u alles over de mogelijkheid van een omgangsregeling met een baby:

Krijgt u uw kind niet te zien? Wacht dan niet langer en neem meteen contact met ons op zodat wij u kosteloos over uw situatie kunnen adviseren. Zeker voor baby’s is het van belang dat ze meteen vanaf het begin contact hebben met beide ouders…


Waarom een omgangsregeling voor een baby?

waarom omgangsregeling baby

Een omgangsregeling is een schriftelijk stuk waarin is opgenomen wanneer er contact kan plaatsvinden met de baby. Er zijn verschillende redenen om een omgangsregeling voor een baby vast te (laten) stellen. Zo zorgt een omgangsregeling er bijvoorbeeld voor dat er minder snel onenigheid ontstaat over de omgang met de baby: alle afspraken zijn immers duidelijk vastgelegd. Als u geen contact mag hebben met de baby doordat de andere ouder u weghoudt, kan een omgangsregeling afgedwongen worden.

omgangsregeling baby index

omgangsregeling baby vraag


Een gedwongen omgangsregeling voor een baby

wanneer is een omgangsregeling voor grootouders mogelijk

Het is van groot belang dat een baby allebei de ouders (en andere naaste familieleden/personen) in zijn/haar leven heeft. Als u wordt weggehouden van de baby, kunt u vaak een omgangsregeling laten afdwingen. Als de rechter oordeelt dat het in het belang is van de baby om ook met u contact te hebben, kan omgang met de baby veel moeilijker geweigerd worden. Of een gedwongen omgangsregeling met een baby ook in uw geval mogelijk is, hangt van de omstandigheden van het geval af. Neem kosteloos contact met ons op om uw situatie te bespreken.

omgangsregeling baby index

omgangsregeling baby vraag


Omgangsregeling baby: Gratis advies!

omgangsregeling baby - advies

Het recht op omgang met een baby is niet letterlijk geregeld in de wet, maar dat betekent niet dat het niet van groot belang is. Maak gebruik van ons contactformulier zodat wij u kosteloos kunnen adviseren. Natuurlijk bellen wij u ook kosteloos terug als u dat liever heeft.


Uw naam*

Uw telefoonnummer

Uw email

Als u dat wil, kunt u hierna uw vraag ingeven:

Zodra u op de verzendknop klikt, verschijnt daaronder een kadertje met de mededeling of uw bericht succesvol werd verzonden of niet. Vergeet dit niet even te controleren!