Omgangsregeling grootouders

Terug naar ‘omgang’

In de wet is niet expliciet opgenomen dat ook grootouders een afdwingbaar recht hebben om omgang te hebben met hun kleinkind. Onder omstandigheden kan er echter wel degelijk sprake zijn van een dergelijk omgangsrecht en kan er ook een omgangsregeling tussen grootouders en kleinkinderen tot stand komen:

Krijgt u als grootouders uw kleinkind(eren) niet te zien? Wacht dan niet langer en neem meteen contact met ons op zodat wij u kosteloos over uw situatie kunnen adviseren.


Wat is een omgangsregeling?

wat is een omgangsregeling voor grootouders

In de wet is de mogelijkheid opgenomen om de rechter te vragen een omgangsregeling vast te stellen. In de kern houdt een omgangsregeling in dat de rechter bepaalt wie er contact met een kind mag hebben en wanneer dat contact plaatsvindt. Een omgangsregeling is bindend en moet nagekomen worden. Door het persoonlijke karakter van een omgangsregeling kunnen alleen diegenen die een nauwe persoonlijke betrekking hebben met een kind de rechter verzoeken om een omgangsregeling vast te leggen.

omgangsregeling grootouders index

stel uw vraag over omgangsregeling voor grootouders


Wanneer is een omgangsregeling voor grootouders mogelijk?

wanneer is een omgangsregeling voor grootouders mogelijk

Het enkele feit dat er sprake is van familiebanden (zoals tussen een grootouder en een kleinkind) is onvoldoende om de rechter te kunnen verzoeken om een omgangsregeling op te stellen. Er moeten concrete bijkomende omstandigheden voorgelegd worden aan de rechter die he/haar ervan overtuigen dat de grootouders die om een regeling vragen, ook daadwerkelijk het recht zouden moeten hebben om omgang met hun kleinkind te hebben. Daarbij is het van belang dat er wordt aangetoond dat er een hechte band bestaat tussen grootouders en het kleinkind (ook wel ‘family life’ genoemd). Het is niet vereist dat het kleinkind ooit heeft ingewoond bij de grootouders, maar wel moet er blijk zijn van veelvuldig, intensief contact. Als daar sprake van is, zal de rechter het verzoek van de grootouders in behandeling nemen en zo nodig uiteindelijk bepalen hoe de omgang tussen grootouders en kleinkind er uiteindelijk uit zal komen te zien.

omgangsregeling grootouders index

stel uw vraag over omgangsregeling voor grootouders


Hoe zal de regeling eruitzien?

hoe ziet de omgangsregeling eruit voor grootouders

Als er een omgangsregeling wordt opgesteld tussen een kind en een van de ouders, is het relatief voorspelbaar hoe die regeling ingevuld zal worden. Als de rechter bepaalt dat er een omgangsregeling tussen grootouders en hun kleinkind tot stand dient te komen, is de inhoud van die regeling minder makkelijk te voorspellen. De omvang van de omgang tussen grootouders en kleinkinderen is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Heeft u vragen over de mogelijkheid van een omgangsregeling tussen grootouders en kleinkinderen? Aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact met ons op zodat wij u kosteloos kunnen adviseren over uw situatie.

omgangsregeling grootouders index

stel uw vraag over omgangsregeling voor grootouders


Omgangsregeling grootouders: Gratis advies!

uit huis plaatsing - advies

Het recht van grootouders om omgang te hebben met hun kleinkind(eren) is misschien niet letterlijk vastgelegd in de wet, maar het is toch van groot belang voor het kind én de grootouders. Maak gebruik van ons contactformulier zodat wij u kosteloos kunnen adviseren. Natuurlijk bellen wij u ook kosteloos terug als u dat liever heeft.

 

Uw naam*

Uw telefoonnummer

Uw email

Als u dat wil, kunt u hierna uw vraag ingeven:

Zodra u op de verzendknop klikt, verschijnt daaronder een kadertje met de mededeling of uw bericht succesvol werd verzonden of niet. Vergeet dit niet even te controleren!