Ondertoezichtstelling

Wanneer een kind onder toezicht wordt gesteld, brengt dat vele vragen met zich mee voor de betrokkenen. Wat kan je tegen een ondertoezichtstelling door Bureau Jeugdzorg doen bijvoorbeeld? Op deze pagina vindt u alles wat u moet weten over de ondertoezichtstelling en wat u ertegen kunt beginnen als u het er niet mee eens bent:

Als u het niet eens bent met een ondertoezichtstelling of met vragen zit, is het van belang dat u meteen contact met ons opneemt. Als u te lang blijft wachten, kan het nameijk zijn dat u er niets meer tegen kunt doen!


Ondertoezichtstelling: Wat?

uit huis plaatsing - wat

Een ondertoezichtstelling is een zogenaamde kinderbeschermingsmaatregel. Als Bureau Jeugdzorg ervan overtuigd is dat dit noodzakelijk is, wordt er een gezinsvoogd aangesteld, die over de schouders van de ouders meekijkt. Ondanks het feit dat Bureau Jeugdzorg er al snel van overtuigd is dat een ondertoezichtstelling noodzakelijk is, zijn wel strenge eisen aan verbonden.

terug naar ondertoezichtstelling index

Stel uw vraag


Ondertoezichtstelling: Wanneer?

uit huis plaatsing - wanneer

In de wet is precies uiteengezet wanneer een ondertoezichtstelling mogelijk is en wanneer niet. Als de situatie niet ernstig genoeg is, kan het best zo zijn dat een ondertoezichtstelling niet afgedwongen kan worden! Jammer genoeg gebeurt het erg vaak dat ouders hun rechten niet kennen, waardoor kinderen onterecht onder toezicht worden gesteld.

terug naar ondertoezichtstelling index

Stel uw vraag


Ondertoezichtstelling: Onterecht!

uit huis plaatsing - onterecht

Zodra er sprake is van een ondertoezichtstelling wordt er een inbreuk gemaakt op het recht van de ouders om zélf hun kind op te voeden. Deze situatie zou zo kort mogelijk moeten duren, maar in de praktijk vergeet Bureau Jeugdzorg dat nogal eens en wordt vaak verlenging van de ondertoezichtstelling aangevraagd. Veel ouders weten niet dat ze hiertegen verweer kunnen voeren!

terug naar ondertoezichtstelling index

Stel uw vraag


Ondertoezichtstelling: Te lang!

uit huis plaatsing - verlenging

Een ondertoezichtstelling wordt meestal voor één jaar opgelegd en kan alleen verlengd worden als dat noodzakelijk is. Doordat de ouders zich vaak niet bewust zijn van hun rechten, duurt de ondertoezichtstelling vaak echter langer dan nodig (en toegestaan). Neem contact met ons op om te ontdekken wat u kunt doen tegen de ondertoezichtstelling of de verlenging daarvan

terug naar ondertoezichtstelling index

Stel uw vraag


Ondertoezichtstelling: Doe er wat aan!

uit huis plaatsing - verweer

Bent u het niet eens met een ondertoezichtstelling? Of zit u met vragen? Dan is het van groot belang dat u niet bij de pakken neer blijft zitten! Wij adviseren u gratis over uw mogelijkheden! Bespreek uw situatie vandaag nog met een van onze specialisten!

terug naar ondertoezichtstelling index

Stel uw vraag


Ondertoezichtstelling: Gratis advies!

uit huis plaatsing - advies

Veel mensen die te maken krijgen met een ondertoezichtstelling hebben het gevoel dat ze alleen staan en nergens terecht kunnen met hun vragen. Dat is een van de belangrijkste redenen geweest om deze site op te richten. Maak gebruik van ons contactformulier en stel ons gratis uw vragen. Natuurlijk bellen wij u ook kosteloos terug als u dat liever heeft.

 

Uw naam*

Uw telefoonnummer

Uw email

Als u dat wil, kunt u hierna uw vraag ingeven:

Zodra u op de verzendknop klikt, verschijnt daaronder een kadertje met de mededeling of uw bericht succesvol werd verzonden of niet. Vergeet dit niet even te controleren!