Zeg “NEE” tegen uit huis plaatsing!

Mensen die te maken krijgen met de uit huis plaatsing van een kind, weten vaak niet waar ze aan toe zijn. Bureau Jeugdzorg neemt hun leven als het ware helemaal over en heeft vaak geen oor voor hun verhaal. Op deze pagina vindt u alles wat u moet weten over de uit huis plaatsing en wat u ertegen kunt doen als u het er niet mee eens bent:

Als u het niet eens bent met een uit huis plaatsing of met vragen zit, is het van belang dat u meteen contact met ons opneemt. Als u te lang blijft wachten, kan het nameijk zijn dat u er niets meer tegen kunt doen!


Uit huis plaatsing: Wat?

uit huis plaatsing - wat

Als ondertoezichtstelling volgens Bureau Jeugdzorg niet genoeg bescherming biedt voor een kind, kan tot uithuisplaatsing worden besloten: het kind wordt bij de ouders weggehaald. Soms mag het kind nog contact hebben met de familie, maar vaak wordt ook dat verboden. Dit alles kan van de ene dag op de andere gebeuren, maar er zijn wel strenge voorwaarden aan verbonden.

terug naar uit huis plaatsing index

Stel uw vraag


Uit huis plaatsing: Wanneer?

uit huis plaatsing - wanneer

In de wet zijn er strenge voorwaarden verbonden aan de uit huis plaatsing. Alleen als er echt géén andere opties meer zijn, mag een kind uit huis geplaatst worden. Eigenlijk doet die situatie zich slechts voor als er ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen zijn. Doordat Bureau Jeugdzorg een situatie soms fout inschat, worden veel kinderen echter onterecht uit huis geplaatst.

terug naar uit huis plaatsing index

Stel uw vraag


Uit huis plaatsing: Onterecht!

uit huis plaatsing - onterecht

Omdat het een fundamenteel recht is van ouders en hun kind om samen te zijn, is het wettelijk verplicht om een uit huis plaatsing alleen toe te staan als aan alle voorwaarden is voldaan en altijd zo kórt mogelijk te laten duren. In de praktijk gebeurt het echter (te) vaak dat een uit huis plaatsing soms eindeloos wordt verlengd doordat Bureau Jeugdzorg eigenlijk gewoon niets doet!

terug naar uit huis plaatsing index

Stel uw vraag


Uit huis plaatsing: Te lang!

uit huis plaatsing - verlenging

Wettelijk gezien is een verlenging van een uit huis plaatsing alleen mogelijk als daar een goede reden voor bestaat. Als de uit huis plaatsing alleen maar wordt verlengd omdat Bureau Jeugdzorg stil heeft gezeten, is dat onterecht! Veel ouders zijn zich er echter niet van bewust dat ze verweer kunnen voeren tegen een uit huis plaatsing en de verlenging daarvan.

terug naar uit huis plaatsing index

Stel uw vraag


Uit huis plaatsing: Doe er wat aan!

uit huis plaatsing - verweer

Bent u het niet eens met een uit huis plaatsing? Of heeft u vragen hierover? Dan is het heel belangrijk dat u niet bij de pakken neer blijft zitten! Wij adviseren u gratis over uw mogelijkheden! Bespreek uw situatie vandaag nog met een van onze specialisten!

terug naar uit huis plaatsing index

Stel uw vraag


Uit huis plaatsing: Gratis advies!

uit huis plaatsing - advies

Veel mensen die te maken krijgen met een uit huis plaatsing hebben het gevoel dat ze alleen staan en nergens terecht kunnen met hun vragen. Dat is een van de belangrijkste redenen om deze website op te richten. Maak gebruik van ons contactformulier en stel ons gratis uw vragen. Natuurlijk bellen wij u ook kosteloos terug als u dat liever heeft.


Uw naam*

Uw telefoonnummer

Uw email

Als u dat wil, kunt u hierna uw vraag ingeven:

Zodra u op de verzendknop klikt, verschijnt daaronder een kadertje met de mededeling of uw bericht succesvol werd verzonden of niet. Vergeet dit niet even te controleren!